Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ     

Διανύοντας τον 21ο αιώνα, χρήζει να δώσουμε μια ερμηνεία στο, τι είναι η Νευρολογία. Οφείλουμε να πούμε ότι, η Νευρολογία είναι η ειδικότητα της Ιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των παθήσεων του νευρικού συστήματος.     Σήμερα ο Νευρολόγος διερευνά το νευρικό σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την μεταφορά πληροφοριών και εντολών…