Τι είναι κεφαλαλγία; Κλινικά σημεία και αντιμετώπιση

Τι είναι κεφαλαλγία ; Είναι ο πόνος, ο οποίος εντοπίζεται στην μετωπιαία, κροταφική ή και στην ινιακή περιοχή του κεφαλιού. Υπάρχουν 2 είδη κεφαλαλγιών :  Πρωτοπαθής  Δευτεροπαθής Στις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, οι οποίες δεν σχετίζονται με κάποια νόσο ανήκουν :  Ημικρανία  Αθροιστική κεφαλαλγία  Κεφαλαλγία τάσεως Στις δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες σχετίζονται με διάφορες…