ΑΕΕ (Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ!

Ξεκινώντας μια μικρή εισαγωγή σε επιδημιολογική μελέτη τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ), αποτελούν την 3η αίτια θανάτου μετά τα καρδιακά νοσήματα και τον καρκίνο. Ευθύνεται για το 10% θανάτων παγκοσμίως.  Συνάμα προκαλεί μεγάλο ποσοστό αναπηρίας από τις νόσους του κεντρικού νευρικού συστήματος.     Οι αγγειακές εγκεφαλικές νόσοι περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο συχνές και σοβαρές διαταραχές…